• ZaKočkama
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem:

Název: AWCOM s.r.o
IČO: 018 78 417
Sídlo: Masarykovo nám. 36/35, 680 01 Boskovice
a to pro tyto účely související se správou webového portálů www.zakockama.cz.

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené v registračním formuláři na stránkách www.zakockama.cz.

Podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

  • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
  • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
  • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
  • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
  • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
  • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
  • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
  • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.