• ZaKočkama
  • Upozornění při prvním vstupu na stránky

Upozornění při prvním vstupu na stránky

Následující stránky mohou obsahovat sexuálně explicitní obrazové nebo slovní materiály.

Vstupem na stránky dáváte na vědomí plný souhlas s následujícími podmínkami:

- Jsem dospělý ve věku 18 let nebo starší v případě, že je to vyžadováno zákony státu, ve kterém se nacházím.
- Jsem si vědom toho, že vstupuji na stránky obsahující sexuálně explicitní materiály.
- Svým chováním nepřipustím, aby ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.
- Můj zájem o všechny zde obsažené údaje je čistě soukromý a je určen pouze pro mou vlastní potřebu.
- Beru na vědomí, že všechny obrazové a textové materiály jsou chráněny autorským zákonem.